Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä / Tietosuojavastaava:
Puukomponentti Väyrynen Oy
Ullavantie 4
69600 Helsinki

Rekisterin nimi
Puukomponentti.com asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakkuuteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin sekä asiakasviestintään.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Yrityksen nimi
Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
Yrityksen y-tunnus jos on yritysasiakas
Tilauksen tiedot
Laskutusosoite
Toimitusosoite
Sähköposti
Puhelinnumero

Rekisterin sisältämät yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan tilauksen yhteydessä. Tietoja voidaan vastaanottaa myös sähköpostitse, chatin tai yhteydenottolomakkeen sekä asiakaspalvelun kautta.

Tilaaminen on mahdollista ilman asiakastilin luomista ja tällöin asiakkaalta kysytään tilaamista varten tarpeelliset tiedot.

Tietojen luovutus
Asiakkaan tietoja luovutetaan kuljetusliikkeille, jotta paketti saadaan kuljetettua perille.

Muuten tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Rekisterinpitäjä voi oikaista asiakkaan tietoja mikäli se on tarpeellista tilauksen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.
Sivuilla on käytössä SSL-suojaus, joka salaa tietokoneesi ja verkkokaupan palvelimen välisen liikenteen.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio sekä vaatia henkilötietoja poistettavaksi. Ota yhteys halutessasi tietosuojavastaavaan.

Tiedon korjaaminen
Rekisteriä hoitava taho korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä.
Rekisteriä hoitava taho voi myös itse oikaista asiakkaan tietoja mikäli tämä on oleellista tilauksen kannalta.

HUOM: Käyttämällä puukomponentti.com verkkokauppaa hyväksyt yllämainitut ehdot.

Puukomponentti Väyrynen Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.
Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00 
× Kuinka voimme olla avuksi ?